Jak si správně vybrat laserový přístroj

Příprava pro měření povrchů a rohů

Pro zaměření roviny stavebních základů, příjezdové cesty či výšky sloupků oploceni, použijte optickou vodováhu, nebo rotační laser pro větší přesnost měřeni. K ověřeni výsledku měřeni přeneste rotační laser na druhou stranu zaměřovaného objektu a zaměřte rovinu. Na slunci použijte detektor laserového paprsku. Nezapomínejte, že rotační lasery a optické vodováhy vyžaduji občasnou kontrolu / kalibraci. Přístroje můžete zkontrolovat a zkalibrovat dle návodu. Kalibraci nemusí provádět výrobce ani servis a není předmětem záruky. Laserové a optické přístroje jsou přesná měřidla; jejich uskladněni a používání musí být věnována odpovídající péče. Podpovrchové vyhledávače nezapomeňte po umístěni na pracovní povrch zapnout.

Lasery a elektronické měřící přístroje

STANLEY lasery, optické a elektronické měřící přístroje nabízí novou úroveň stavebních a opravářských prací. Stanley přístroje snižují potřebný čas pro měření, současně s jeho vysokou přesnosti. Laserové vodováhy po zapnutí okamžitě promítají horizontální, nebo vertikální čáru. Elektronické detektory umožňují detekci míst s výskytem nosných konstrukcí, či elektrických kabelů a eliminují tak nákladná pochybení a opravy. Zvýšení efektivity a snížení rizika vzniku chyb okamžitě vrací investici spojenou s pořízením těchto přístrojů.

Rotační lasery

Pokud provádíte stavební úpravy požadující vyšší přesnost (např. 1,5 mm / 30 m) při značném plošném rozsahu měřeni, budou pro vás nejlepší volbou rotační lasery RL HW+ a RL HVPW v kombinaci s detektorem laserového paprsku – tato sestava je vhodná pro profesionální používáni. Systém automatické nivelace je velmi jednoduchý a intuitivní. Laser RL HGW s doplňkovými funkcemi uspokojí i požadavky stavebníků při dokončovacích pracích.

Křížové a linkové lasery

Křížové a linkové lasery jsou nástroje vhodné zejména pro dokončovací práce. Budovaní příček, instalace podhledů, montáže zárubní, sanitárních zařízení, rozmístění nábytku apod… to vše můžete provádět s pomocí křížového laseru. Některé linkové lasery již zvládnou i linku v rozsahu 360 stupňů, dokonce i 2x, nebo 3x 360 stupňů a poskytnou tak kompletní zobrazení paprsku ve všech směrech.

Bodové lasery

Bodové lasery promítají pouze body, nikoliv linky. Typickým příkladem je laserová olovnice, kdy laser promítá bod kolmo dolů a kolmo nahoru. Tento typ laseru je vhodný zejména pro přesné rozměření stoupaček, případně jiných otvorů a prostupů. Některé bodové lasery jsou kombinované s linkovými, takže takový laser promítá body i laserové linky.  

Laserové vodováhy

Nejjednodušší laserové přístroje pro vytyčeni rovin, zejména při dokončovacích pracích. Hlavní výhodou je schopnost přenést danou rovinu na delší vzdálenost.

Optická vodováha

Optická vodováha AL24 může byt použita na venkovní stavební práce pro zaměřeni základů parkovišť, chodníků, příjezdových silnic, menši zahradní architekturu apod. S přesnosti 1,5 mm / 45 m zajisti rychle a efektivní provedeni prací.

Podpovrchové detektory

Nástroje pro vyhledávaní elektrických kabelů a sanitárního systému v sádrokartonových deskách apod. V závislosti na typu můžete vyhledávat předměty v hloubce od 19 do 51 mm a získat grafický LED, nebo LCD výstup. Dokonalejší modely detektorů mohou rozpoznat i druh materiálu.

Dálkoměry

Laserové dálkoměry jsou ideálním pomocníkem pro snadné a rychlé měření. Základní modely zvládají měření vzdáleností, povrchu a obsahu. Oproti tomu přístroje z vyšší výrobkové řady zvládají práci s matematickými operacemi, například výpočet úhlů apod. Zajímavou funkcí je možnost propojení pomoci Bluetooth s vaším chytrým zařízením a rychlý přenos naměřených údajů.