NO

Nástrojová ocel

Nástrojové oceli představují skupinu ocelí, jež jsou používány k výrobě nástrojů. Hlavními požadavky na tyto oceli jsou odolnost povrchu nástroje v místě intenzivního kontaktu se zpracovávaným materiálem a pevnost tělesa, které musí přenášet technologické zatížení. Těchto vlastností se dosahuje příslušným tepelným zpracováním.

Oceli pro řezné nástroje

Základními požadavky na tyto oceli jsou tvrdost, otěru-vzdornost a tzv. řezivost, čímž se rozumí schopnost oceli udržet kvalitu ostří. Užívání těchto ocelí ustupuje ve prospěch slinutých karbidů a to i u dřevo-nástrojů.