HISTORIE ZNAČKY TONA


TONA Pečky byla založena v roce 1892, původně pouze jako slévárna železa. Výrobní program pak v průběhu dalších let prošel postupným vývojem, přes výrobu hospodářských strojů a strojírenských výrobků.

V padesátých letech 20. století se poprvé objevuje výroba řemeslnického nářadí. Do tohoto období je také datována výstavba vlastní kovárny, což byl rozhodující krok ke stabilizaci výrobního programu.

Postupně tak došlo k zavedení výroby všech druhů utahovacích klíčů, z nichž můžeme jmenovat zejména následující: otevřené klíče, zavřené klíče, nástrčné a zástrčné klíče a hasáky. Do výrobního programu patřily též komplety s tehdejším označením „Gola“. Úspěšně byl také dokončen vývoj a zahájena výroba momentových klíčů. Veškerá výroba však vždy neprobíhala pouze ve výrobním závodě v Pečkách, část výroby obstarával také například Státní podnik PISTOL Hlinsko.

Vyznamným obdobím je konec 20. století, kdy se roku 1992 v rámci privatizace, stal podnik součástí americké korporace THE STANLEY WORKS. Tímto krokem získal nejen pevné finanční zázemí, ale i možnost rozšíření výrobního a obchodního sortimentu o ruční nářadí této renomované značky. V následujících letech se pravidelně zaváděly nové výrobky do výroby, zejména s ohledem na potřeby mechaniků, kteří využívají nářadí TONA jak pro profesionální účely v autoservisech či průmyslu, tak pro práci v domácích dílnách.

V roce 2006 realizovala společnost THE STANLEY WORKS akvizici francouzské firmy FACOM, což je významný evropský výrobce nářadí pro automobilový a letecký průmysl. Díky tomuto spojení se může nabídka výrobků stále rozšiřovat o specifické nářadí pro autoservisy a reagovat tak na aktuální potřeby.

Velká změna pak přišla v roce 2010, kdy došlo k uzavření výrobního závodu TONA Pečky a končí tak výroba tohoto nářadí u nás. Ovšem zejména díky spojení se značkou FACOM pokračuje produkce nářadí a při zachování požadavků na kvalitu dochází ke vzniku značky TONA EXPERT. Tato značka tak plynule navázala na tradici kvalitního nářadí vyráběného v Pečkách a v mnoha ohledech jej dokázala posunout dále. Dochází k postupnému, ale velmi výraznému rozšíření sortimentu a značka TONA EXPERT se tak stává konkurence schopnou s dalšími světovými výrobci nářadí.

Postupným sbližováním značek TONA EXPERT a FACOM, které obnáší optimalizaci výrobního a distribučního procesu se od roku 2018 mění značka TONA EXPERT na zcela novou značku EXPERT by FACOM. Tato změna je dalším krokem k posílení pozice na trhu s ručním nářadím a bude mít za následek ještě rychlejší a pružnější rozšiřování sortimentu, díky kterému bude možné rychleji reagovat na potřeby zákazníků.

Za posledních více, než 120 let prošla značka TONA mnoha změnami, ovšem vždy platilo jediné, že se jedná o kvalitní nářadí. Díky neustálému vývoji to platí stále a rádi Vás o tom budeme přesvědčovat i v budoucnu.

history